IP S*SANNAFJÄLLET'S DEMIL

 

2005

Ort/datum

Klubb

Domare

Arlanda Stad  05-02-05 Järva Kattklubb Jörgen Jensen    Ex 2
Arlanda Stad  05-02-06 Järva Kattklubb Lena Nordström  CAGPIB
Borlänge          05-09-25 Dalälvskatten Raymond Saetre CAGPIB

 

2004

Ort/datum

Klubb

Domare

Orkanger      04-07-31

Midt-Norge

Rolf Voehringer       Ex 2

Orkanger      04-08-01 Midt-Norge Anne Veland INTERNATIONELL PREMIER   
Gälvle           04-10-10 X-Katten Eivor Andersson   CAGPIB n

 

2003

Ort/datum

Klubb

Domare

Stockholm          03-03-30 Top Cat Club Britt-Maria Johansson  CAPIB 

2002

Ort/ datum

Klubb

Domare& bedömning
Gävle                020310 X-katten Joachim Salen                Ex 3
Västerås           020420 Västerås kattklubb Mette Mjanger              Ex 2

Örnsköldsvik   02-05-18

Örnsköldskatten Anne Veland                   Ex 3
Örnsköldsvik   02-05-19 Örnsköldskatten Ulrika Olsson                  Ex 3
Bollnäs             02-08-11 Hälsingekatten Vera Moser                    Ex 3
Gävle                02-09-15 X-Katten Lena Nordström           CAP
Borlänge           02-09-29 Dalälvskatten Maud Olsen                  CAP
Stockholm        02-11-16 Stockholms Kattklubb Maud Olsen         PREMIER
Stockholm        02-11-17 Stockholms Kattklubb Henry Hornell  CAPIB

2003

Ort/ datum

Klubb

Domare& bedömning

Gävle  010304

X- katten

Maud Lindstedt             Ex 1

Njurunda 010506

Sundsvalls kattklubb

Albert Kurkowski          Ex 2

Hudiksvall 010617 Hälsinglands kattklubb Albert Kurkowski          Ex 1

Örebro 010812

Nerikes kattklubb Jörgen Frithof                Ex 3
Borlänge 010929 Dalälvskatten Britt Maria Johansson  Ex 2
Sundsvall 011007 Medelpads Kattklubb Gun Berg Pettersson     Ex 2
Valbo 011028 X-katten Eiwor Andersson   CAC , BIV-TOT